Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Tallers de percussió

Taller de Percussió amb el Cajón

 

Taller de Percussió amb el Cajón

El cajón és un instrument de percussió que, com molts d'altres, ha viatjat lluny del seu pais d'origen, ha estat acollit en d'altres contrades, ha evolucionat i s'ha transformat. Tot i que és conegut com a cajón flamenco o cajón rumbero, es tracta d'un instrument originari del Perú. Als anys 80 va arribar a Espanya, de la mà del perussionista de Paco de Lucia, Rubem Dantas. A partir d'aquí, molts músics de flamenco, se'n van enamorar i el van incorporar dins el seu set de percussió. Avui dia, és conegut arreu del món, i s'utilitza en molts estils i músiques diferents.

Descripció:

Taller circular per a Primària i Secundària i molt dinàmic en el que descobrirem com sona i com es toca el Cajón. Aprendrem a col.locar el cos i les mans correctament, coordinarem, ens sincronitzarem els uns amb els altres, tocarem, jugarem, aprendrem la rumba, ritmes i patrons bàsics, quaternaris i ternaris, ritmes de rock i pop, com tocar en grup, jocs rítmics, improvisació...

Objectius:

- Tots els objectius implícits en la pràctica instrumental: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, aprendre com fer sonar l'instrument i els seus sons bàsics, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, aprendre a tocar en grup i respectar els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer les tècniques i accions per a produïr el so.

- Aprendre a controlar i coordinar els moviments, discriminant i controlant l'agut i el greu, el fort i el fluix, el ràpid i el lent, tot a seguint la pulsació.

Continguts:

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen del cajón.

- Com ens hem de col.locar per a tocar correctament, els moviments i posicions bàsiques de mans i braços i com produir els sons bàsics.

- Treballarem: so-silenci, agut i greu, fort-fluix, ràpid-lent, sincronització so i moviment.

- El secret del ritme: la repetició.

- Com tocar en grup.

- Aprendre a tocar amb precisió tot respectant el tempo.

- Ritmes: rumba catalana, tangos o tanguillos (ternari), rock, pop i tot tipus de ritmes.

- Improvisació i creativitat. Com fer-ho per inventar ritmes...

Metodologia:

- Es tracta d'un taller en el que aprendrem per imitació de manera àgrafa, vaja, sense partitures, com es fa a molts països del món no occiedental

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els diferents ritmes que es treballaràn.

-S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.