Khan cartrö | info@khan-cartro.com | 687 847 234 | 872 023 166 | 655 936 297 | Contacte

Tallers de percussió

Taller de Percussió Africana.

 

Taller de Percussió Africana.

Activitat de petit format, per a grups d'uns 25 alumnes de Primària o Secundària,  realitzada a l'aula per Jordi Parés o Jaume Catà. També hi ha la possibilitat de realitzar tres sessions al llarg del curs, una cada trimestre, per tal de poder assolir un nivell musical més alt, amb l'objectiu de poder crear un grup/banda de percussió.

Requisits:

L'activitat s'ha de dur a terme en una aula espaiosa i insonoritzada o allunyada d'altres aules, per tal de no molestar.

Ganes de tocar, aprendre i passar-ho bé.

Nosaltres portarem els instruments !!! Djembes i derbukes per tots i totes!!!

Descripció:

Taller en el que aprendrem ritmes i patrons bàsics del nord-oest d'Àfrica amb el djembé i la derbuka: com ha de sonar, com es toca, quins són alguns ritmes i patrons, com tocar en grup... són alguns dels aspectes que treballarem.

Objectius:

- Tots els objectius implícits en la pràctica instrumental: agafar gust per la música, aprendre a escoltar i a distingir diferents timbres i músiques, aprendre com fer sonar l'instrument i els seus sons bàsics, tenir l'actitud adequada d'escolta i respecte per la música, aprendre a tocar en grup i respectar els músics i els/les companys/es, etc.

- Conèixer els djembé, el seu origen i les seves característiques.

- Conèixer algunes pinzellades dels diferents països i cultures que utilitzen el djembé i els dun duns.

- Aprendre a diferenciar els diferents instruments segons el seu so i les seves característiques.

- Conèixer i respectar altres músiques i instruments diferents als que els alumnes solen conèixer: els instruments “clàssics” (els de l'orquestra), els de músiques modernes, els de la cobla, etc.

Continguts:

- Explicació tècnica (adequada a l'edat) de les caracerístiques, l'origen  dels instruments de percussió que utilitzarem: el djembé i la darbuka.

- Com ens hem de col.locar per a tocar correctament, els moviments i posicions bàsiques de mans i braços i com produir els sons bàsics.

- Ritmes i patrons bàscics del nord oest d'Àfrica: kuku,kasa kasa i liberté.

- Com tocar en grup.

- Aprendre a tocar amb coordinació i precisió tot respectant el tempo.

- Aprendre frases d'entrada i sortida, redobles i solos.

- La repetició: mètode infalible de producció de ritmes.

- Ser capaços de tocar els seus propis ritmes.

 

Metodologia:

- Es tracta d'un taller de pràctica instrumental en el que aprendrem per imitació de manera àgrafa, com es fa a l'Àfrica, vaja, sense partitures.

- S'utilitza la paraula per tal d'explicar els instruments que es van presentant.

- Es fomenta la curiositat a partir de la sonoritat especial i diferent de molts dels instruments que es veuran i s'escoltaran.

-S'intenta partir d'allò conegut per arribar a allò nou, per tal que la comprensió i la interiorització siguin el més completes possibles.